Archieven Evenementen

Het lijkt erop dat we niet kunt vinden wat je zoekt. Misschien kan zoeken je helpen.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Maandag in de 4e week van Pascha APOSTEL Hand 10:1-16 Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen was er een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een centurio van de zogenaamde Italiaanse afdeling, een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei: Cornelius! En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd, en…

Heiligen van de dag

De heilige Theodoros, de Gewijde, de opvolger van de heilige Pachomios. Hij had zijn heidense ouders verlaten toen hij het geloof had gevonden. Toen hij had horen spreken over de heilige Pachomios, ging hij naar Tabenna om monnik te worden. Maar na lang zoeken vond zijn moeder uit waar hij was heengegaan en zij kwam hem smeken met haar mee naar huis te gaan‚ want zij kon niet leven zonder hem te zien. Theodoros haalde haar echter over in te treden in het door de zuster van Pachomios gestichte vrouwenklooster. Pachomios belastte Theodoros met het bouwen van een klooster waar de…