Archieven Evenementen

Het lijkt erop dat we niet kunt vinden wat je zoekt. Misschien kan zoeken je helpen.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Hebr 10 : 35-11:7 Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën, Broeders, werp uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want gij hebt volharding nodig, opdat gij, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen…

Heiligen van de dag

De heilige Hermylos en Stratonikos: Hermylos was diaken te Sigidon, dicht bij het tegenwoordige Boekarest. Tijdens de vervolging van Likinios werd hij gevangen genomen en hevig gefolterd. Zijn vriend, de gevangenbewaarder Stratonikos die erbij aanwezig moest zijn, kon zijn tranen niet bedwingen en werd daardoor als christen herkend. Hij moest toen hetzelfde lot ondergaan.Tenslotte werden beiden in de Donau verdronken in 315. De heilige Jakobos van Nisibis (Mesopotamië) leefde in de woestijn onder strenge vasten en onophoudelijk gebed. Hij werd echter naar de stad gehaald om bisschop te worden van Nisibis (Nusaybin), dat onder zijn bestuur een belangrijk christelijk centrum werd, waar…