Archieven Evenementen

Het lijkt erop dat we niet kunt vinden wat je zoekt. Misschien kan zoeken je helpen.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Donderdag in de 23e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 265 (I Thess 2 : 9-14-a) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, Broeders, gij herinnert u onze inspanning en moeite. Want terwijl wij dag en nacht werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het Evangelie van God gepredikt. Gij zijt getuige, en God ook, hoe toegewijd, rechtvaardig en onberispelijk wij bij u, gelovigen, geweest zijn. Zo weet gij hoe wij elk van u bemoedigden en aanspoorden, zoals een vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, Die…

Heiligen van de dag

De heilige groot-martelares Catherina was de enige adellijke vrouw in Alexandrië die weerstand bood aan de wellustige verlangens van de tiran Maxentius, welk een pressie hij ook op haar uitoefende. Zij was bereid te sterven, maar Maxentius poogde nog haar tot andere gedachten te brengen door al haar bezittingen te confisceren en haar uit de stad te verjagen. Haar sterfjaar wordt gesteld op 307. Tot zover de geschiedschrijver Eusebios. De legende is veel uitvoeriger. Catherina was een koningsdochter van uitzonderlijke schoonheid en een wonder van geleerdheid. Zij had colleges gevolgd bij de beroemdste geleerden. Zij kende haar Aristoteles, haar Plato en de…