Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Woensdag in de 23e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 264 (I Thess 2 : 1-8) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, Broeders, gij weet zelf van onze komst bij u dat die niet tevergeefs is geweest. Hoewel wij eerder in Filippi te lijden hadden en beledigd werden, zoals gij weet, waren wij toch in onze God vrijmoedig om het Evangelie van God tot u te spreken, temidden van veel strijd. Want onze bemoediging kwam niet voort uit dwaling, of uit onzuivere motieven, of uit bedrog, maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie…

Heiligen van de dag

De heilige groot-martelaar Merkurios was afkomstig uit Moravië en was generaal in het leger onder Decius (251) en Valerianus (253-260). Hij had met ontembare moed een schitterende overwinning behaald en werd daarvoor te gast uitgenodigd bij de keizer. Toen hij echter weigerde aan het afgodsoffer deel te nemen werd hij aan felle martelingen onderworpen en tenslotte onthoofd, in Caesarea in Kappadocië. Hij was toen slechts 25 jaar oud. Volgens de heilige Basilios maakte zijn hemelse tussenkomst een einde aan de regering van Juliaan de Afvallige, zodat deze dodelijk getroffen werd toen hij ten strijde trok tegen Perzië. De heilige Merkurios van Smolensk was een…