Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Vrijdag in de 17e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 226 (Ef 4 : 17-25-a) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, Broeders, dit zeg ik en betuig ik in de Heer: ga niet langer de weg van de overige heidenen met hun zinloze denkbeelden. In hun verstand heerst duisternis en zij zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze onwetend zijn en hun hart hebben verhard. Afgestompt als ze zijn, hebben zij zich overgegeven aan losbandigheid, om zich begerig in allerlei zedeloosheid te storten. Maar zo hebt gij Christus niet leren kennen! Gij hebt toch van Hem…

Heiligen van de dag

De heilige Euthymios de Jongere van Thessalonika. Hij was geboren tijdens het bewind van Leo de Armeniër (813-820) in de omgeving van Ankyra. Hij diende op zijn tijd in het leger en stichtte een gezin: hij had een vrouw en dochtertje. Op een dag in het jaar 842 nam hij afscheid voor een langdurige zoektocht naar een weggelopen paard, maar in plaats daarvan ging hij op zoek naar de mogelijkheid een eenzaam monniksleven te leiden. Zijn doel was de Olymposberg in Bithynie, waar enkele grote kloosters gevestigd waren terwijl duizenden monniken rondom in grotten woonden. Hij zocht de beroemde Joannikios op die…