Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Dinsdag in de 7e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 136 (I Cor 6 : 20b-7:12) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, Broeders, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Wat nu de dingen betreft waarover gij mij geschreven hebt: het is goed dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf…

Heiligen van de dag

De heilige Isaäkios, Dalmatos (Dalmatios) en Faustos waren drie opeenvolgende abten van het later zo genoemde Dalmatos-klooster bij Konstantinopel. Dalmatos behoorde tot de garde-officieren van keizer Theodosios de Grote. Isaäkios, de hegoumen van het klooster in Konstantinopel, nodigde hem uit monnik te worden. Vol verbazing antwoordde Dalmatos: ‘Vader, ik heb vrouw en kinderen!’ Maar Isaäkios hield vol: ‘De Heer heeft me laten zien dat Hij u heeft voorbestemd de rest van mijn leven bij mij te zijn’. Toen aanvaardde Dalmatos dit woord zoals de apostelen gehoor gaven toen Christus, Die zij toch nauwelijks kenden, hen riep. Hij ging naar huis, nam afscheid van zijn…