Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Maandag in de 7e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 134 (I Cor 5 : 9-6:11) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, Broeders, ik heb u geschreven in mijn vorige brief dat gij u niet moet inlaten met ontuchtplegers, maar dat betekent niet dat u alle ontuchtplegers die er in de wereld zijn, of alle geldwolven, uitbuiters en afgodendienaars moet mijden. Dan zou u de wereld moeten verlaten. Maar nu heb ik u geschreven dat gij u niet moet inlaten met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf,…

Heiligen van de dag

De heilige Stephanus, bisschop van Rome van 253 tot 257. Hij was aartsdiaken geweest onder de heilige bisschoppen Cornelius en Lukas. Toen deze laatste naar het executieveld werd gebracht, beval hij Stephanus aan als zijn opvolger, en overeenkomstig dit advies werd hij gekozen tot bisschop van Rome op 13 mei van het jaar 253. Toen de vervolging der christenen werd opgeschort door de dood van keizer Decius, en de Kerk enkele jaren in vrede was, laaide er een hevig dispuut op over de doop door ketters. De Afrikaanse bisschoppen, onder leiding van de heilige Kyprianos, hielden eraan vast dat zulk een…