Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

6e Zondag na Pinksteren - Uitdraging van het Eerbiedwaardige Hout van het Levenschenkende Kruis Prokimen  toon 5 (ps 11) Gij, Heer, bewaar en behoed ons tegen dit geslacht tot in alle eeuwigheid. Red mij, Heer, er is geen heilige meer: de waarheid wordt zeldzaam onder de kinderen der mensen. APOSTEL Pericoop 110 (Rom 12 : 6-14) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, wij hebben verschillende genadegaven, ieder naar de genade, die ons gegeven is: profetie, naar de mate van het geloof; dienstbetoon, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt,…

Heiligen van de dag

Begin Moeder Gods-vasten Uitdraging van het eerbiedwaardige Hout van het levendmakende Kruis. In de benauwde hitte van de zomer kwam het in de grote stad Konstantinopel bijna ieder jaar tot een uitbarsting van pest-achtige besmettelijke ziekten. Daarom werd de reliek van het Heilig Kruis gedurende twee weken in processie door de stad gedragen, van de ene kerk naar de andere. Op de eerste dag wordt de kleine Waterwijding gedaan, na de Heilige Liturgie, zo mogelijk in de vrije natuur. In de Metten na de Grote Doxologie de Kruisverering. De heilige 9 martelaren van Perge: Alexandros, Attios, Eukleos, Katounos, Kyndeos, Kyriakos, Leontios, Mineon…