Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Zaterdag in de 6e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 100 (Rom 9 : 1-5) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest, dat ik diepbedroefd ben, en een voortdurende smart in mijn hart draag. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften. Tot…

Heiligen van de dag

De heilige Germanus, bisschop van Auxerre, waar hij ook geboren was, in 378. Hij was als christen opgevoed en studeerde in Rome, zonder dat hij een bijzondere neiging tot het geestelijk leven toonde. Terug in Frankrijk, als bestuurder van Auxerre, was hij een hartstochtelijk jager en hij deed mee aan bepaalde heidense gebruiken die bij de jacht nog in zwang waren, bijvoorbeeld de koppen van het veroverde wild ophangen in de takken van een heilige boom, hoezeer de toenmalige bisschop zich daartegen ook verzette. En toen de bisschop die boom liet omhakken, was Germanus zo woedend dat hij dreigde de bisschop…