Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Vrijdag in de 6e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 130-b (1 Kor 4 : 5-8) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs, Broeders, vel geen oordeel vóór de tijd, dat de Heer komt. Hij zal wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en onthullen wat er in de harten van de mensen omgaat. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Deze dingen nu, broeders, heb ik omwille van u op mijzelf en Apollos toegepast, opdat gij uit ons voorbeeld leert niets te bedenken boven wat er geschreven…

Heiligen van de dag

De heilige Abdon en Sennen waren Perzische vorsten uit Kordul, die de lichamen der martelaren die daar waren omgebracht eervol hadden begraven. Zij waren daarom naar Rome gevoerd, en werden daar tijdens de vervolging van Decius op gruwelijke wijze ter dood gebracht, in 252. De marmeren sarcofaag, waarin Konstantijn de Grote hen deed neerleggen bevindt zich nog in Rome. De heilige Angelina, een Albaanse prinses, was gehuwd met Stefan, de heerser van Servië. Deze was echter in ongenade gevallen en nadat hem de ogen waren uitgestoken werd hij met zijn gezin verbannen naar Italie. Na de dood van Stefan kwamen zij terug ln…