Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Donderdag in de 6e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 129 (1 Kor 3 : 18-23) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, Broeders, laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, pas dan kan hij wijs worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En er staat ook geschreven: De Heer kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Laat daarom niemand zich beroemen op mensen, want alles is…

Heiligen van de dag

De heilige Beatrix, Simpliclus en Faustinus, zus en broers, waren Romeinen. De twee mannen hadden heftige folteringen verduurd en hun lichamen waren tenslotte in de Tiber geworpen. Hun zus wist die voormalige tempels van de Heilige Geest te bergen om ze te begraven op het kerkhof van Sextus Philippus. Zij verborg zich zeven maanden in het huis van de heilige Lucina en ging toen naar het platteland, waar ze een boerderij bezaten. Een buur echter, die een begerig oog op deze bezitting had geworpen, bracht Beatrix aan als christin. Toen zij bij de ondervraging weigerde de afgoden te vereren werd zij…