Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Dinsdag in de 6e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 122 (I Cor 1 : 1-9) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, Van Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en van Sosthenes, de broeder, aan de kerk van God in Corinthe, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die de Naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heer: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u,…

Heiligen van de dag

De heilige Anthysa verlangde er vanaf haar jeugd naar moniale te worden. Van de om zijn deugd beroemde askeet Sisinnios kreeg zij de monnikswijding en hij onderrichtte haar in het monastieke leven. Daarna trok zij verder en stichtte in Mantinea (Klein-Azië) zowel een mannen- als een vrouwenklooster‚ waar velen bijeenkwamen om de askese te beoefenen. Toen zij zo bekend raakte, zond de ikonoklastische keizer er een vertegenwoordiger heen om er het ikonenverbod in te scherpen. Omdat zij volhardde in het vereren van de ikonen werd zij gestraft en uit het land verbannen. Niet lang daarna is zij in ballingschap gestorven, in de…