Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Maandag in de 6e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 121 (Rom 16 : 17-24) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, ik roep u ertoe op, hen in het oog te houden die tweedracht zaaien en ergernis veroorzaken, en die daarmee ingaan tegen het onderricht dat gij hebt ontvangen. Ga hun uit de weg, want zulke mensen dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik, en door fraaie woorden en vrome praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ik verblijd mij dan ook over u en ik…

Heiligen van de dag

De heilige Erastes was een van de eerste bekeerlingen van de apostel Paulos in Korinthe, toen deze daar gedurende anderhalf jaar het Woord had gepredikt. Hij ging met Paulos naar Efese, en werd toen door hem naar Macedonië gezonden. Later keerde hij naar Korinthe terug, waar hij in vrede is gestorven. Er is ook een traditie die zegt dat hij de gaven van Paulos naar Jeruzalem bracht en daar de geldbeheerder werd van de vroege christengemeente, en naderhand bisschop van Paneas; maar het is niet zeker of dit dezelfde Erastes betreft. De heilige Hermolaos, Hermippos en Hermokrates waren priesters van de Kerk te Nikomedië.…