Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Zaterdag in de 5e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 97 (Rom 8 : 14-21) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Want gij hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar gij hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans…

Heiligen van de dag

De heilige Athanasios, de nieuwe martelaar uit Kios in Bithynië. Hij woonde als een rijk man in Konstantinopel, waar hij zijn medeburgers die door de Turken onrechtvaardig waren behandeld, zoveel mogelijk bijstond en verdedigde. Tenslotte werd hij zelf gevangen genomen en voor de keus gesteld de Islam aan te nemen of berecht te worden. Athanasios bleef Christus trouw, ondanks maandenlange mishandelingen, en werd tenslotte onthoofd in 1670. De heilige Christina was de dochter van een legeroverste te Tyros. Daar zij de kostbare afgodsbeelden van haar vader had kleingeslagen om de stukken aan de armen uit te delen, werd zij door haar eigen ouders…