Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Vrijdag in de 5e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 120 (Rom 16 : 1-16) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, ik beveel onze zuster Febe bij u aan, een dienares van de kerk in Kenchreeën, opdat u haar ontvangt in de Heer op een wijze die de heiligen waardig is, en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft, want zij heeft bijstand verleend aan velen, ook aan mij. Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus. Zij hebben voor mij hun leven op het spel gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar,…

Heiligen van de dag

De heilige Anna, moniale in Leukate, deelde na de dood van haar ouders hun grote rijkdommen uit aan de armen. Zij leefde in de eerste helft van de 9e eeuw en haar stralende schoonheid wekte de liefde op van een zekere Agarenos, die toen juist in Konstantinopel verbleef. Hij zette er alles op haar tot vrouw te krijgen en werd daarbij gesteund door keizer Theofilos, zodat Anna die hem afwees, in moeilijkheden kwam. Maar zij werd door God geholpen: Agarenos overleed. Anna was toen vrij om in het klooster te treden en daar gaf zij zich over aan harde askese die…