Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Donderdag in de 5e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 118 (Rom 15 : 17-29) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, ik heb roem over mijn dienstwerk voor God in Christus Jezus. Want ik waag het niet over iets anders te spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad, door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af rondreizende tot Illyricum toe, het Evangelie van Christus vervuld. En evenzo stelde ik…

Heiligen van de dag

De heilige Josef, graaf van Tiberias en boezemvriend van de beroemde rabbi Hillel, het hoofd van de synagoge van Tiberias in het begin van de vierde eeuw. Hij wist dat Hillel veel sympathie voelde voor het christendom. Deze vroeg op zijn sterfbed naar een bepaalde arts van wie hij wist dat hij ook bisschop was. De arts had met Hillel een onderhoud onder vier ogen. Hij liet een bad voor hem klaarmaken in zijn slaapvertrek en stuurde alle anderen de kamer uit. Maar Josef had zo zijn vermoedens en keek door een spleet in de deur wat er binnen gebeurde. Daar…