Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Woensdag in de 5e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 117 (Rom 15 : 7-16) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, aanvaard elkaar zoals ook Christus u aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. En ik zeg dat Christus Jezus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen, en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat: ‘Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.’ En verder zegt Hij: ‘Verblijd u, heidenen, met Zijn volk!’ En…

Heiligen van de dag

De heilige Arbogast, bisschop van Straatsburg tijdens de regering van koning Dagobert II van Austrië. Op zijn gebed genas de prins, die tijdens de jacht van zijn paard was geworpen en in coma lag door een zware hersenschudding. De koning schonk hem toen de stad Ruffeich bij Colmar. De streek waar hij zich teruggetrokken had en verschillende kloosters heeft gesticht, draagt sindsdien de naam ‘Heiligenwald’. In 678 werd hij tot bisschop van Straatsburg gekozen, en daar is hij gestorven in 678. De heilige Barhadbesciabas, diaken van Arbela in Perzië‚ werd in het 15e jaar van de grote vervolging onder koning Sapor II,…