Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Dinsdag in de 5e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 114 (Rom 14 : 9-18) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, met dit doel is Christus gestorven, opgestaan en levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen. Gij echter, waarom oordeelt gij uw broeder? En gij, waarom minacht gij uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heer: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden. Zo zal dan ieder van ons voor…

Heiligen van de dag

De heilige Vulmar was in het midden van de zevende eeuw een jonge edelman die leefde te Samer, in de buurt van Boulogne. Hij was gehuwd met Osterhilda en zij hadden elkaar hartelijk lief. Maar Osterhilda was als kind door haar ouders verloofd aan een andere man. Deze deed zijn beklag bij de koning van de Franken, die hem in het gelijk stelde. Het gelukkige echtpaar moest scheiden. Vulmar had geen zin meer in het gewone leven en hij vluchtte naar het verre klooster van Hautmont in Hainaut. Daar kreeg hij de opdracht de koeien te hoeden. Hij had de gewoonte aangenomen…