Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Maandag in de 5e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 109 (Rom 12 : 4-5, 15-21) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat…

Heiligen van de dag

De heilige Arsenios, een van de grote woestijnvaders, stamde uit een romeins senatorengeslacht. Hij was een begaafd student, bezat een grote kennis van de griekse en latijnse schrijvers, maar legde zich steeds meer toe op de studie van de Heilige Schrift. Hij werd diaken gewijd en leefde met zijn zuster teruggetrokken in Rome. Om zijn geleerdheid werd hij aangesteld tot huisleraar van de kinderen van keizer Theodosios de Grote, en zo kwam hij in Konstantinopel. Het was een taak die Arsenios dubbel zwaar viel omdat hij naar de eenzaamheid verlangde en nu aan het volle hofleven moest deelnemen. Bovendien waren de…