Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

4e Zondag na Pinksteren - De hoofdman van Kapernaüm Prokimen  toon 3 (ps 48) Zing een psalm voor onze God, zing voor Hem; zing voor onze Koning, zing een psalm. Alle volkeren klap in de handen; juich voor God met kreten van vreugde. APOSTEL Pericoop 93 (Rom 6: 18 - 23) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals gij uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid…

Heiligen van de dag

De heilige Arnulf, bisschop van Metz, kwam als frankische edelknaap aan het hof van Theodebert toen hij 16 jaar oud was. Hij diende de koning in oorlog en vrede, want hij had vele talenten: hij kon lezen maar ook vechten, schrijven maar ook jagen. Hij trouwde met een dame uit Zwaben en had twee zonen: de heilige Chlodulph en Ansigis, de stamvader der Karolingers. Onder het bloeddorstige bewind van de opvolgers van Theodebert wilde Arnulf, die God beminde en gerechtigheid zocht, niet langer aan het hof dienen. De koning weigerde om hem naar een klooster te laten gaan maar stond later…