Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

 Zaterdag in de 4e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 82 (Rom 6: 11 - 17) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, zo dient ook gij uzelf te beschouwen als dood voor de zonde, en levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam heersen om aan de begeerten ervan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid…

Heiligen van de dag

De heilige Ennodius was geboren te Arles, uit een beroemde gallische familie. Hij deed zijn studie (welsprekendheid en poëzie) in Milaan, waar hij bij zijn tante woonde tot aan haar dood. Toen huwde hij een rijke erfgename. Hij leefde er een beetje op los, maar na enige tijd werd hij getroffen door de leegheid van deze manier van leven en hij maakte een volkomen omkeer door. In overleg met zijn vrouw besloot hij het celibaat te aanvaarden, en hij werd tot diaken gewijd. In 515 vinden we hem terug als bisschop van Pavia en is hij een van de vier pauselijke gezanten…