Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Vrijdag in de 4e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 107 (Rom 11 : 25-36) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, ik wil u niet in onwetendheid over dit geheimenis - opdat gij niet op uw eigen inzicht afgaat- dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat het volle getal van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël gered worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jakob. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. Zij…

Heiligen van de dag

De heilige Athenogenes, bisschop van Herakliopolis (Pidachthoa), werd in 311 met tien van zijn leerlingen, onder wie Reginos, Maximinos, Patrofilos, Ammon, Theofrastos, Kleonikos, Petros en Hesychios, te Sebaste zwaar gefolterd en tenslotte onthoofd. De heilige Eustathios, in 324 gekozen tot patriarch van Antiochië, een van de centra van de antieke wereld, zodat hij deelnam aan het Oecumenisch Concilie van Nicea. Naast de bestrijding van het arianisme ijverde hij daar voor het het handhaven van de Canons die verboden dat een bisschop werd overgeplaatst van het ene diocees naar het andere, wat vaak misbruiken tot gevolg had. Hij had tijdens de vervolgingen martelingen ondergaan…