Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Donderdag in de 4e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 106 (Rom 11: 13-24) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, schat ik dit dienstwerk juist hierom zo hoog, omdat ik hoop afgunst bij mijn verwanten op te wekken en een deel van hen te redden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan…

Heiligen van de dag

De heilige Abudimos kwam tijdens de regering van Diokletiaan van het eilandje Tenedos naar het vasteland. Toen hij zich bekruiste om aan land te gaan, werd hij als christen herkend en meteen gegrepen. Toen hij weigerde Christus te verloochenen door aan de afgoden te offeren, werd hij hevig gefolterd en tenslotte onthoofd, rond het jaar 300. De heilige Donald (Donevaldus) met zijn negen dochters leidde een buitengewoon christelijk leven in de Ogilvy-vallei in Forfarshire. Het heeft blijkbaar een grote indruk gemaakt op de omgeving, want allerlei plaatsen dragen nog steeds de naam ‘De Negen Maagden’. Na de dood van hun vader, in 716, trokken de dochters…