Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Woensdag in de 4e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 105 (Rom 11: 2b - 12) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, weet gij niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanklaagt over Israël en zegt: Heer, Uw profeten hebben zij gedood en Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt de Godsspraak tegen hem? Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die niet hebben geknield voor het beeld van Baäl. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd…

Heiligen van de dag

De heilige Akylas, apostel uit de zeventig, was een te Rome gevestigde leerlooier uit Pontus. Toen de Joden uit Rome verdreven werden, ging hij met zijn vrouw Priscilla naar Korinthe, waar hij een der belangrijkste medewerkers werd van de heilige apostel Paulos. Volgens de overlevering werd hij later bisschop van Heraklea en hij stierf als martelaar. Zijn vrouw stierf eveneens de marteldood. De heilige Liebert is geboren te Mechelen‚ op het gebed van de heilige Rumbold, nadat de ouders reeds wanhoopten nog ooit kinderen te kunnen krijgen. Het jongetje werd daarom aan God beloofd en reeds als kind in handen gegeven van bisschop…