Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 102 (Rom 9 : 18-33) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil. Gij zult dan tegen mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie heeft Zijn wil weerstaan? Maar, o mens, wie zijt gij dat gij God tegenspreekt? Het maaksel zegt toch niet tegen hem die het gemaakt heeft: Waarom hebt gij mij zó gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de zeggenschap over de klei, om uit dezelfde klomp klei het ene tot een kostbaar, het andere tot…

Heiligen van de dag

De heilige Arsenios was een jonge leerlooier in Rzjev. Hij trad in het huwelijk met de vrouw die zijn ouders voor hem hadden gekozen, maar hij kwam tot het inzicht dat daarin toch niet zijn levensroeping lag. We weten niet hoe hij de zaak met zijn vrouw heeft geregeld, maar vijf maanden na hun trouwdag vertrok hij in 1562 naar Novgorod om een klooster te stichten en daarin monnik te worden. Daar beoefende hij zulk een strenge askese dat reeds na zeven jaren zijn sterke lichaam aan het einde van zijn krachten was. Hij liet zich toen insluiten in een cel om…