Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Maandag in de 7e week van Pascha APOSTEL Pericoop 45 (Hand 21 : 8-14) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen gingen de apostelen weg uit Tyrus en kwamen aan in Caesarea; wij gingen naar het huis van Filippus, de verkondiger van het evangelie en één van de zeven, en bleven bij hem. Deze had vier ongehuwde dochters, die profeteerden. En toen wij daar een aantal dagen bleven, kwam er een profeet uit Judea, die Agabus heette. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn handen en voeten daarmee gebonden had,…

Heiligen van de dag

De heilige profeet Elisa was de zoon van Safat uit de stam Ruben, te Abelmaum aan de Jordaan. Nadat hij bekleed werd met de uit de hemel gevallen mantel van Elia‚ was hij 65 jaar profeet, onder zes israelische koningen, van Achaz tot Joas. Hij had bij het afscheid van zijn geestelijke vader Elia, toen deze in een vurige wagen ten hemel werd opgenomen, een dubbel aandeel in diens geest gevraagd. En inderdaad werkte de goddelijke genade door hem met grote kracht. De ongewisse loop van toekomstige gebeurtenissen heeft hij vaak met grote nauwkeurigheid voorspeld. Op zijn woord geschiedden opvallende wondertekenen: het…