Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Zondag van de Vaders van Nicea Prokimen  toon 4 (hymne van de drie jongelingen) Gezegend zijt Gij, Heer God van onze vaderen; en lofwaardig en verheerlijkt is Uw Naam in eeuwigheid. Gij zijt rechtvaardig in alles wat Gij voor ons hebt gedaan: al Uw werken zijn waarachtig. APOSTEL Pericoop 44 (Hand 20 : 16-18, 28-36) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen nam Paulus zich voor Efeze voorbij te varen om geen tijd in Asia te hoeven doorbrengen, want hij haastte zich om, zo mogelijk, op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. Vanuit Milete stuurde hij iemand naar Efeze…

Heiligen van de dag

De heilige martelares Akylina te Byblos in Syrië. Zij stamde uit een christelijk gezin en reeds vanaf haar zevende jaar wist zij zich op bijzondere wijze verbonden met Christus. Als juist huwbaar meisje werd zij op sadistische wijze gemarteld onder Diokletiaan in 293. Akylina was toen 12 jaar oud. Door de ontzettende pijn verloor zij het bewustzijn en ze werd als dood op de vuilnisbelt van het gerechtshof gegooid. Toen zij de volgende morgen nog bleek te bewegen, werd zij onthoofd. Terwijl de priemen, waarmee zij gemarteld moest worden, roodgloeiend werden gestookt, bad zij het volgende gebed: “Heer Jezus Christus, Gij hebt…