Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Zaterdag in de 6e week van Pascha APOSTEL Pericoop 43 (Hand 20 : 7-12) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen toen de leerlingen bijeengekomen waren om het brood te breken, sprak Paulus hen toe, en omdat hij de volgende dag wilde vertrekken, liet hij zijn toespraak voortduren tot middernacht. En er brandden veel lampen in de bovenzaal waar wij bijeenwaren. En een zekere jongeman, die Eutychus heette, zat in het venster en werd door een zware slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, in slaap verzonken, van de derde verdieping naar beneden en werd dood…

Heiligen van de dag

De heilige kluizenaar Onufrios de Grote. Onufrios begon zijn askese in het klooster Eriti in de Thebaïde, waar een honderdtal monniken leefde in strenge askese. Maar hij werd aangetrokken door het eenzame leven dat de heilige profeet Elia en Joannes de Doper hadden geleid voordat zij tot de prediking geroepen werden, en hij vertrok daarom naar de woestijn, vanuit de Grote Oase recht naar het Zuiden. Door Gods hulp vond hij de grot waarin een oude kluizenaar leefde. Onufrios wierp zich ter aarde en riep: “Vader, zegen!” De ander kwam naar buiten, hief hem op en gaf hem de broederkus. Onufrios bleef…