Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Vrijdag in de 6e week van Pascha APOSTEL Pericoop 42 (Hand 19 : 1-8) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen gebeurde het dat terwijl Apollos in Corinthe was, Paulus, die de hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige leerlingen aan en zei tegen hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: Waarmee zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes. Maar…

Heiligen van de dag

De heilige apostelen Bartholomeos en Barnabas, Bartholomeos, of Nathanaël, uit Kana, was een van de twaalf apostelen. Met Filippos verkondigde hij het Evangelie in Syrië en Klein-Azië. Zij werden samen gekruisigd maar er ontstond een zo hevige aardbeving dat hun lichamen uit angst van het kruis werden gehaald. Filippos was reeds gestorven maar Bartholomeos werd nog levend van het kruis afgenomen. Hij begroef de gestorven Filippos en ging naar lndië. Daar bouwde hij kerken en vertaalde het Evangelie van Mattheos in het armenisch. In Armenië genas hij de zieke dochter van de koning, maar diens broer werd opgestookt door de afgodspriester…