Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

De Hemelvaart van onze Heer en Verlosser Jezus Christus Prokimen  toon 7 (ps 107) Verhef U boven de hemelen, o God; over heel de aarde zij Uw heerlijkheid. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid; ik wil zingen, ja psalmzingen in mijn glorie. APOSTEL Pericoop 1-b (Hand 1 : 1-12) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, Het eerste boek heb ik gemaakt, Theofilus, over alles wat Jezus gedaan en onderwezen heeft van het begin af tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij de apostelen, die Hij had uitverkoren, door de Heilige Geest Zijn opdrachten gegeven…

Heiligen van de dag

De heilige bisschop-martelaar Timotheos van Prussa (Bithynië), werd onder Juliaan gevangen gezet. Maar de gelovigen kwamen hem daar bezoeken, en door zijn lijden had zijn stem nog meer invloed gekregen. Dit werd aande keizer overgebracht en deze gaf daarom bevel Timotheos in de gevangenis te onthoofden, 362. De heilige martelaren, de maagd Antonina, veroordeeld om onteerd te worden maar uit het bordeel ontsnapt in de kleren van de soldaat Alexander, die in haar plaats achterbleef. Toen Alexander voor het gerecht werd gebracht, kwam Antonina zichzelf aangeven. Beiden werden nu gefolterd en ter dood gebracht, 313. De heilige Bassianus, bisschop van Lodi. Hij was een zoon…