Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Woensdag in de 6e week van Pascha - Teruggave van Pascha Prokimen  toon 8 (ps 117) Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, laten wij juichen en ons verheugen. Belijd de Heer, want Hij is goed; in eeuwigheid duurt Zijn erbarmen. APOSTEL Pericoop 41 (Hand 18 : 22-28) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen toen Paulus in Caesarea aankwam, ging hij aan land, en na de kerk gegroet te hebben, ging hij naar Antiochië. En nadat hij daar enige tijd geweest was, vertrok hij en reisde vervolgens door het land van Galatië en Frygië en hij…

Heiligen van de dag

De heilige Kyrillos, aartsbisschop van Alexandrië. Hij was een askeet in de woestijn van Nitria maar werd door zijn oom, bisschop Theofilos van Alexandrië, tot diaken gewijd, en daardoor eigenlijk ook tot zijn opvolger. Hij bestuurde de Kerk vanaf 412 in de zware tijd der nestoriaanse onlusten, gesteund door zijn diepgaande theologische kennis, en was geneigd ook politieke middelen te gebruiken, wat niet altijd heilzaam uitwerkte. Hij richtte zendbrieven naar alle kanten, o.a. tot Nestorios zelf en aan de keizer, om de ware christelijke leer over de Menswording te verdedigen, waarin gezegd wordt dat de heilige Maagd de moeder is van…