Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Dinsdag in de 6e week van Pascha - Teruggave van de Blinde APOSTEL Pericoop 40-a (Hand 17 : 19-28-a) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen namen de Atheners Paulus mee en brachten hem op de Areopagus, en zeiden: Mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar gij over spreekt? Want gij laat ons enkele vreemde dingen horen; wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. (Alle inwoners van Athene namelijk en de vreemdelingen die daar verblijven, hebben voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën). Paulus richtte zich tot de…

Heiligen van de dag

De heilige grootmartelaar Theodoros Stratelates ( zie 8 februari ). Vandaag herdenken wij de overbrenging van zijn relieken op deze dag in 312 naar het landgoed van zijn voorouders in Euchaita, zoals hij dat voor zijn marteldood aan zijn bediende Varos had gevraagd. De heilige Efraïm, patriarch van Antiochië. Hij was gouverneur van de oostelijke gebieden onder keizer Anastasios. Algemeen werd hij geroemd om zijn vroomheid en medelijdende zorg; en hij kreeg de opdracht Antiochië te herbouwen‚ nadat de stad verwoest was door aardbeving en de daardoor veroorzaakte branden. Op een bijzondere openbaring van God werd Efraïm tot patriarch benoemd. Hij was een geleerde en…