Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Maandag in de 6e week van Pascha APOSTEL Pericoop 39 (Hand 17 : 1-9) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen namen de apostelen de weg door Amfipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En volgens zijn gewoonte ging Paulus bij hen naar binnen en drie sabbatten achtereen ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften. Hij verklaarde die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus de Christus is, Die ik – zo zei hij – u verkondig.…

Heiligen van de dag

De martelaar Theodotos van Ankyra, was in het geheim christen, maar hij hielp wel in de kerk en bij het begraven van de gestorven slachtoffers van de vervolging. Men betrapte hem bij dit liefdewerk, en toen werd hij zelf ter dood gebracht, in 303. Zijn gedachtenis wordt ook gevierd op 18 mei. De heilige martelaren Marcellus, bisschop van Rome, met de diakens Sisinius en Cyriacus; twee van diens vrienden: Smaragdus en Largius; de commentarisius Apronianus; de soldaten Satuminus, Papias en Maurus; Crescentianus, Irrenius, Pambo en Saturninus; de vrouwen Priscilla en Lucina, die hun rijkdom gebruikten om de graven te laten uithouwen voor de martelaren; en de keizersdochter Artemia, die…