Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Zondag van de Blinde Prokimen  toon 5 (ps 11) Gij, Heer, bewaar en behoed ons tegen dit geslacht tot in alle eeuwigheid. Red mij, Heer, er is geen Heilige meer: de waarheid wordt zeldzaam onder de kinderen der mensen. APOSTEL Pericoop 38 (Hand 16 : 16-34) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen gebeurde het toen wij, apostelen, naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam. Zij verschafte haar eigenaars veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en Silas aan en schreeuwde voortdurend: Deze mensen zijn dienaren van…

Heiligen van de dag

De heilige Bessarion van Egypte was een beroemd askeet die door velen werd bezocht. Er werd van hem gezegd dat hij zo vrij leefde als een vogel in de lucht. Hij wilde geen enkel bezit hebben, geen huis, geen vaste verblijfplaats. Op geen enkele manier wilde hij zijn zinnen bevredigen, alleen het geloof mocht een richtsnoer zijn voor zijn handelen. Hij beschouwde zichzelf als een vreemdeling, die een tijd van gevangenschap op de aarde moest doorbrengen. Hij dwaalde rond, zonder acht te slaan op koude of hitte, door de bergen of door de woestijn. Wanneer hij bij een monniksgemeenschap aanlandde, wilde hij…