Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Zaterdag in de 5e week van Pascha Prokimen  toon 4 (ps 103) Hoe groot zijn Uw werken, o Heer: Gij hebt alles met wijsheid gemaakt. Zegen, mijn ziel, de Heer; Heer mijn God, Gij zijt onnoemlijk groot. APOSTEL Pericoop 37 (Hand 15 : 35-41) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen verbleven Paulus en Barnabas in Antiochië en zij gaven onderricht en verkondigden, met nog veel anderen, het Woord van de Heer. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas: Laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in alle steden waar wij het Woord van de Heer verkondigd…

Heiligen van de dag

De heilige bisschop-martelaar Dorotheos van Tyros in Fenicië. Hij was meer dan 50 jaar bisschop en reeds gefolterd onder Diokletiaan. Hij was tweetalig opgevoed in grieks en latijn, later studeerde hij ook hebreeuws‚ en hij nam deel aan het grote Concilie van Nicea. Hij was een der grootste geleerden van zijn tijd, en zijn geschriften beslaan een kleine bibliotheek. Zijn beschouwingen over het orthodox geloof zijn nog steeds bewon- derenswaardig door de heldere gedachtengang en de diepte van inzicht. Onder Juliaan de Afvallige stierf hij te Odyssopolis op Sicilië (anderen zeggen in Thracië), in 362, ten gevolge van allerlei kwellingen en slechte…