Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Donderdag in de 5e week van Pascha APOSTEL Pericoop 35 (Hand 14 : 20b-15:4) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen vertrok Paulus met Barnabas naar Derbe. En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel leerlingen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochië, en zij versterkten de zielen van de leerlingen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. En toen zij in elke kerk door het opsteken van de handen voor hen priesters gekozen hadden en…

Heiligen van de dag

De heilige martelaar Lukilianos, een voormalig afgodspriester, die op hoge leeftijd tot Christus gekomen was. Deze overgang van een algemeen geachte tempelpriester baarde groot opzien onder de heidenen van Nikomedië en er waren veel bekeerlingen. Hij werd daarom gevangen genomen en bont en blauw geslagen in de gevangenis geworpen waar zich reeds 4 jonge christenen bevonden: Klaudios, Hypatios, Paulos en Dionysios, die eveneens om het geloof gevangen waren genomen. Zij verheugden zich over elkander en brachten de tijd door met het zingen van psalmen en gezamenlijk gebed. Na opnieuw op allerlei wijzen gemarteld te zijn, werden zij naar Byzantium overgebracht, waar Lukilianos…