Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Woensdag in de 5e week van Pascha - Teruggave van Middenpinksteren Prokimen  toon 3 (ps 146) Groot is de Heer en groot is Zijn kracht, en oneindig is Zijn begrip. Loof de Heer, want zingen is goed: voor God een schone lofzang. APOSTEL Pericoop 32 (Hand 13:13-24) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen voeren Paulus en zij die bij hem waren, van Pafos weg en kwamen in Perge aan, een stad in Pamfylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië; en zij…

Heiligen van de dag

De heilige Nikeforos de Belijder, patriarch van Konstantinopel, vroeger, evenals zijn vader, secretaris aan het hof van keizerin lrene‚ en als leek een vurige verdediger van de Ikonen op het 7e Oecumenisch Concilie, waar hij grote invloed had door zijn grondige kennis van de Heilige Schrift. Steeds meer werd hij echter neergedrukt door de zinledigheid van het wereldse leven; daarom bouwde hij een klooster aan de oever van de Bosporus. Er was een goede overste en het klooster raakte snel gevuld met monniken. Nikeforos wilde echter niet intreden omdat hij zichzelf onwaardig vond. Toen Patriarch Tarasios gestorven was, werd Nikeforos, ondanks zijn…