Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Maandag in de 5e week van Pascha APOSTEL Pericoop 30 (Hand 12 : 12-17) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen toen het tot Petrus doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje, dat Rhodé heette, naar toe om te horen wie er was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de…

Heiligen van de dag

De heilige martelaar Hermas, Apostel uit de Zeventig (Rom.16:14) Hij was een geboren Griek maar had lang in Rome geleefd. Hu was bisschop in Filippopolis en wordt soms gezien als de schrijver van het oud-christelijke boek: De Herder van Hermas. De heilige martelaar Hermias, een oude oorlogsveteraan, moest de zwaarste en pijnlijkste gifdrank nemen, maar door zijn gebed bleef deze geheel zonder uitwerking. Hij werd na allerlei martelingen onthoofd te Komana in Kappadocië in het jaar 166, tijdens de regering van Marcus Aurelius. De heilige martelaar Maros was de tovenaar die de gifdrank bereid had voor Hermias. Toen hij zag hoe de werking ervan…