Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Zondag van de Samaritaanse Prokimen  toon 4 (ps 103) Hoe groot zijn Uw werken, o Heer: Gij hebt alles met wijsheid gemaakt. Zegen, mijn ziel, de Heer; Heer mijn God, Gij zijt onnoemlijk groot. APOSTEL Pericoop 28 (Hand 11 : 19-30) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen toen de apostelen, door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen zij het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het Woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene…

Heiligen van de dag

De heilige Isaäkios, monnik in een woestijn van het Oosten. Toen hij hoorde hoe zwaar de kerk door de ariaanse Valens werd vervolgd, ging hij naar Konstantinopel, waar hij de Arianen weerlegde en troost bracht aan wie moesten lijden voor de Orthodoxie. Hij voorspelde Valens zijn nederlaag in de oorlog tegen de Gothen‚ en werd daarvoor in de gevangenis geworpen. Het Griekse leger leed een overweldigende nederlaag en Valens werd op de vlucht gegrepen en gedood. Dit alles werd overgebracht aan Valens opvolger Theodosios de Grote Deze liet lsaäkios terubrengen om hem te eren want hij bezat kennelijk macht. Zo kwam…