Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Maandag in de 2e week van Pascha APOSTEL Pericoop 9 (Hand 3 : 19-26) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen zei Petrus tot het volk: ‘kom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer, en Hij de voor u voorbestemde Christus Jezus zal zenden. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alles wordt hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heer, uw God,…

Heiligen van de dag

De heilige apostel Simon de Zeloot‚ de Kananiet. Ten tijde van Christus bestond er in lsraël een verzetsbeweging tegen de romeinse overheersing, die de naam Zeloten droeg, omwille van hun ijver voor de Wet. Bij Simon zal deze ijver meer religieus dan politiek getint zijn geweest, en daarom erkende hij in Christus de grote Gerechte Die Gods heerschappij weer zou herstellen. Om de andere toevoeging aan zijn naam heeft men vermoed dat hij de bruidegom was op het feest waar Christus Zijn eerste wonder had verricht door water in wijn te veranderen. Het is goed mogelijk dat juist dit wonder hem de…