Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Anti-pascha - Thomas-zondag Prokimen  toon 3 (ps 146) Groot is de Heer en groot is Zijn kracht, en oneindig is Zijn begrip. Loof de Heer, want zingen is goed: voor God een schone lofzang. APOSTEL Pericoop 14 (Hand 5 : 12-20) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds…

Heiligen van de dag

Op deze dag volgens de Slavische traditie (volgens de Griekse traditie op 20 mei): De heilige Nikolaas de Barmhartige: Zomerfeest. Gedachtenis van de plechtige overbrenging van zijn relieken naar het toen nog tot het byzantijnse rijk behorende Bari in 1087, omdat Myra te zeer blootstond aan de aanvallen der Saracenen. In 1091 werd het herdenkingsfeest van deze overbrenging algemeen ingevoerd: in het Oosten door metropoliet Efraïm, in het Westen door paus Urbanus ll. De heilige profeet Jesaja (lsaias)‚ de eerste van de vier grote profeten. Om de duidelijkheid van zijn messiaanse voorspellingen wordt hij de evangelist van het Oude Testament genoemd. Hij was van koninklijke…