Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Stralende zaterdag Prokimen  toon 3 (ps 26) De Heer is mijn Licht en mijn Heiland, wie zou ik vrezen. De Heer beschermt mijn leven, voor wie zou ik angst hebben. APOSTEL Pericoop 8 (Hand 3 : 11-16) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen, terwijl de verlamde, die genezen was, Petrus en Johannes vastklampte, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: ‘Israëlieten, waarom verwondert gij u hierover, of waarom kijkt gij ons zo doordringend aan, alsof wij door…

Heiligen van de dag

De heilige Joannes de Theoloog, Apostel en Evangelist. Deze dag houdt de herinnering vast aan een oude overlevering: “Toen Joannes meer dan honderd jaar oud was, ging hij met zeven leerlingen naar een eenzame plaats. Hij bad en liet een kruisvormig graf delven. Toen gaf hij hun zijn laatste onderricht en de afscheidskus. Daarna legde hij zich op zijn mantel in het graf en sprak: “Mijn moeder, aarde, leg u op mij en bedek mij”. Toen kuste hij wederom zijn leerlingen en zij bedekten hem tot aan de knieën. Nadat zij hem nogmaals hadden gekust, bedekten zij hem tot aan de hals.…