Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Stralende vrijdag  Prokimen  toon 4 (ps 103) Hoe groot zijn Uw werken, o Heer: Gij hebt alles met wijsheid gemaakt. Zegen, mijn ziel, de Heer; Heer mijn God, Gij zijt onnoemelijk groot. APOSTEL Pericoop 7 (Hand 3 : 1-8) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen gingen Petrus en Johannes samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot verlamd was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een aalmoes te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen…

Heiligen van de dag

Verschijning van het heilig Kruis aan de hemel boven Jeruzalem‚ de 7e mei 351 (of 357), waarover de heilige bisschop Kyrillos een uitvoerig verslag heeft gedaan aan keizer Konstantios, de zoon van Konstantijn de Grote. Het Kruis verscheen om 9 uur in de morgen, en spreidde zich uit van Golgotha tot de Olijfberg, helderder dan de zon, en vol kleurenpracht als de schilterendste regenboog. Vol schrik stroomden de bewoners naar de kerk, in de verwachting dat het uur van het Laatste Oordeel was aangebroken, en een aantal Joden en heidenen bekeerden zich. De heilige martelaar Pachomios de Rus heette als kind Prokopios.…