Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Stralende donderdag  Prokimen  toon 3 (ps 46) Zing een psalm voor onze God, zing voor Hem; zing voor onze Koning, zing een psalm. Alle volkeren klap in de handen; juich voor God met vreugdekreten. APOSTEL Pericoop 6 (Hand 2 : 38-43) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen zei Petrus tegen het volk: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen…

Heiligen van de dag

De heilige Job (Hiob), de Veelduldende, leefde in Uz, Noord-Arabie. tussen 2000 en 1500 voor Christus. Sterker dan diamant heeft hij de opeenstapeling van alle menselijk leed gedragen, tot en met de verwijten van zijn vrouw en de aanklacht van zijn vrienden. "En daartoe was hij in staat, nog voor de tijd van de Wet en nog veel langer voor de tijd van de genade", zegt de heilige Joannes Chrysostomos. Zo is hij de voorafbeelding geworden van de lijdende Verlosser der wereld. De heilige martelaar Barbaros met Bakchos‚ Kallimachos, Dionysios en nog anderen. Hij was soldaat ten tijde van Juliaan de Afvallige, en tijdens een tweegevecht…