Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Stralende woensdag  Prokimen  toon 6 (ps 44) Ik zal Uw Naam gedenken van geslacht tot geslacht. Luister dochter, zie en neig uw oor; vergeet uw volk en het huis van uw vader. En de koning zal uw schoonheid begeren. APOSTEL Pericoop 5 (Hand 2 : 22-38-a) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen zei Petrus tot het volk: ‘Israëlieten, luister naar deze woorden: Jezus de Nazoreeër, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals gij ook zelf weet, deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit…

Heiligen van de dag

De heilige Micheas was celmonnik van de heilige Sergios van Radonesj; daardoor was hij ook getuige van de verschijning van de heilige Moeder Gods met de heilige apostelen Petros en Joannes aan de vereerde Vader. Micheas is gestorven in 1385. De heilige Grootmartelares lrene (lrina) was de dochter van Likinios, hoofd van de stad Magido op de Balkan. Door de apostel Timotheos had zij Christus leren kennen, en vol enthousiasme had zij zich aan Hem toegewijd. Zij poogde ook haar ouders tot inzicht te brengen, maar haar woedende vader slingerde haar onder de hoeven van een aanstormende kudde wilde paarden. Deze stoven uiteen om…