Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Stralende maandag Prokimen  toon 8 (ps 18) Over heel de aarde klinkt hun boodschap; tot aan de grenzen der wereld hun woorden. De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen. APOSTEL Pericoop 2-a (Hand 1 : 12-17, 21-26) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen keerden de apostelen terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus…

Heiligen van de dag

De heilige Timotheos, zoon van een priester uit de buurt van Antinoe in de Thebaïde. Van kind af las hij in de Heilige Schrift; hij leerde die voorlezen en ook kopiëren. Later werd hij Iektor van de kerk in de Thebaïde. Tijdens de nieuw uitgebroken vervolging werd hij gevangen genomen met zijn vrouw Maura, met wie hij pas sinds twintig dagen gehuwd was. Hij weigerde het bevel op te volgen de heilige Boeken in te leveren voor de vernietiging, en werd toen fel gemarteld. Daar hij standvastig bleef weigeren, werd zijn jonge vrouw erbij gehaald om hem over te halen, maar zij…