Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

De heilige, grote zondag van Pasen  Prokimen  toon 8 (ps 117) Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, laten wij daarop juichen en ons verheugen.Belijd de Heer, want Hij is goed; in eeuwigheid duurt Zijn erbarmen. APOSTEL Pericoop 1-a (Hand 1 : 1-8) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, Het eerste boek heb ik gemaakt, Theofilus, over alles wat Jezus gedaan en onderwezen heeft van het begin af tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij de apostelen, die Hij had uitverkoren, door de Heilige Geest Zijn opdrachten gegeven had. Hij heeft, nadat Hij geleden had,…

Heiligen van de dag

De vondst van de relieken van de heilige Athanasios de Grote, aartsbisschop van Alexandrië, 296-373. Aan zijn roeping is een mooi verhaal verbonden: Bisschop Alexander woonde in een huis dicht aan het strand. Uit zijn raam zag hij een groepje jongens, verdiept in hun spel, en het leek wel of zij een godsdienstige ceremonie opvoerden. De bisschop liet ze bij zich brengen en na enig aandringen kwam eruit dat ze de doopplechtigheid hadden gedaan, en daarbij ook een bisschop gekozen hadden. Het bleek dat dit knaapje de gehele dienst uit het hoofd kende, met alle vragen en antwoorden die erbij behoorden. Alexander…