Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Vrijdag in Grote en Goede week - Goede Vrijdag LEZINGEN DE KONINKLIJKE UREN In het eerste uur: PROFETIE Zacharia 11,10-13 Lezing uit de profetie van Zacharia, Zo spreekt de Heer: Ik zal Mijn schone staf nemen, en die wegwerpen, om Mijn verbond te verbreken dat Ik met alle volken gesloten heb. En het zal op die dag verbroken worden; en zo zullen de Kanaänieten, de schapen, die door Mij gehoed worden, bemerken, dat dit een woord des Heren was. En Ik zal tegen hen zeggen: Als het goed is in uw ogen, geef Mij Mijn loon, maar indien niet, laat…

Heiligen van de dag

De heilige Jakobos van Zebedeos, apostel, broer van de heilige Johannes de Evangelist. Zij waren met hun vader bezig in de boot de netten te spoelen voor de volgende vangst, toen Christus hen riep vanaf de oever. Welk een macht moet er van Christus’ persoonlijkheid zijn uitgegaan dat zij op hetzelfde ogenblik alles lieten liggen en naar Hem gingen om met Hem mee te gaan in een volkomen onzekere toekomst! Tegelijk tekent deze ogenblikkelijke bereidheid hun eigen karakter. Jakobos behoorde met Petros en Johannes tot de bijzondere vertrouwelingen van Christus. Het waren deze drie die Hij meenam bij de opwekking van het…