Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Donderdag in de Grote en Goede week - Witte Donderdag LEZING in de METTEN Lc-pericoop 108-b (Lc 22,1-39) Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas, In die tijd was het feest van de ongedesemde broden, dat Pascha genoemd wordt, nabij. De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om Hem om het leven te brengen, want zij waren bang voor het volk. En de satan voer in Judas, bijgenaamd Iskariot, één van de twaalf. En hij ging naar de hogepriesters en de bevelhebbers van de tempelwacht, en besprak met hen hoe hij Hem aan hen zou overleveren. En zij…

Heiligen van de dag

De heilige Theognes‚ Rufos, Antipatros, Theostichos‚ Arthemas, Magnos, Theodotos, Thaumasios en Filemon‚ de negen martelaren van Kyzikos. Zij waren afkomstig uit verschillende plaatsen, maar bevonden zich juist in de stad toen er een razzia werd gehouden na een edict van de christenvervolger keizer Diokletiaan. Zij werden na verschillende folteringen onthoofd en genieten grote roem door hun wonderen. De heilige Basilios, bisschop van Ostrog (Montenegro). Hij was afkomstig uit Herzegowina, de grensstreek bij Montenegro. Hij was een kind met een sterk godsdienstige aanleg, en zodra hij de leeftijd bereikt had ging hij naar het Moeder Gods-klooster te Treblinski, en wijdde zich geheel…