Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Woensdag in de Grote en Goede week LEZING in de METTEN Jh-pericoop 41-b (Jh 12 : 17-50) Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes, In die tijd gaf de menigte die bij Jezus was geweest toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opgewekte, hiervan getuigenis. Daarom ging de menigte Hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat Hij dit teken had gedaan. De Farizeeën zeiden dan tegen elkaar: ‘Ziet u in dat u niets bereikt? Zie, de hele wereld loopt achter Hem aan.’ Nu waren er enkele Grieken onder hen die opgingen naar het feest om…

Heiligen van de dag

De heilige Patrikios, bisschop van Prussa in Bithynië, een stad beroemd door de hete bronnen van kokend water dat uit de aarde opwelde. Patrikios werd daarin geworpen, maar toen hij geen schade leed werd hij onthoofd, samen met de priesters Akakios, Menandros en Poliënos, op 10 mei. Het jaar is onbekend. De heilige Jason uit Tarsos en Sosipatros uit Achaja, apostelen uit de 70, en bloedverwanten van de heilige Paulos (Rom. 16:21). Jason werd door hem tot bisschop van Tarsos aangesteld, Sosipatros tot bisschop van lkonië, waar hij de kerk van Korfu stichtte. Zij hadden elkander opgezocht en werden toen gevangen genomen en bleven lange tijd…